divendres, 23 de setembre de 2016

CONTROL DE LES NORMES D'AULA

Cada setmana els alumnes s'autoavaluaran amb aquesta rúbrica. Les famílies podeu demanar-los que vos la mostrin per veure el seu procés, raonant el perquè dels resultats i , a poder ser, evitant càstigs.
 

RÚBRICA SETMANAL DEL 1r TRIMESTRE
setmana
2a set
3a set
4a set
1a oct
2a oct
3a oct
4a oct
1a nov
2a nov
3a nov
4a nov
1a des
2a des
3a des
4a des
Arrib puntual a les classesDuc tot el material necessariEscolt amb atencióTreball en silenciParticip activamentRespect el torn de paraulaAl treball en grup, rall fluixBec aigua als canvis d’activitatSec béVaig tranquil pels passadissosRespect el material comúFaig els deuresEmpr un vocab. i to correcteAjut als altresEm sent a gust dins l’aula
S: SEMPRE          Q: QUASI SEMPRE          D: DE VEGADES                G: GAIREBÉ MAI              M: MAI

1 comentari: