dilluns, 28 de novembre de 2016

Enquesta sobre el canvi climàtic

A CONTINUACIÓ PODEU LLEGIR L'ESCRIT QUE VAM TREBALLAR A CLASSE AHIR. M'AGRADARIA QUE EL COPIÉSSIU SUBSTITUINT LA PARAULA O PARAULES QUE ES TROBEN DAVANT ELS (...) PER LES QUE ES TROBEN A DINS.

Els alumnes de 6èB del CEIP Àngel Ruiz i Pablo hem realitzat un estudi sobre el canvi climàtic amb (mitjançant) unes enquestes. Vam aprofitar una sortida a Maó per enquestar a algunes persones i després (posteriorment) vam continuar-hi a Es Castell. De les 200 persones enquestades, la meitat són homes i l’altra dones i la major part d’elles estan (es troben) en edat laboral.
Gràcies a l’enquesta (Un cop finalitzada l'enquesta) podem dir (afirmar) que encara (tot i) que la gran majoria dels enquestats asseguren que els preocupa el canvi climàtic, ningú el va dir (esmentar) quan els vam demanar pels problemes mundials actuals. Va sortir (Hem esbrinat) que el problema que més preocupa amb diferència és la Guerra, el segueixen en menys (menor grau d') importància la Fam i la Contaminació. 
Als resultats finals va sortir (Els resultats finals evidencien) que només la meitat de persones reciclen a casa, la mateixa quantitat, però, que utilitza el cotxo diàriament, de manera que el què guanyam per un costat ho perdem per l'altre.
Hi ha 9 de cada 10 persones que asseguren saber què és el canvi climàtic però les xifres demostren que acò no és del tot cert. A l'enquesta vam posar (incloure) quatre afirmacions sobre el canvi climatic però una bona part dels enquestats no va saber contestar correctament.
Com a conclusió, podem dir que, tot i que la gent n'ha sentit a parlar del canvi climatic encara els manca molta informació.  Al·lots i al·lotes, encara ens queda molta feina per fer.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada